„Ty nejlepší kandidáty pro
Vaši společnost!“

Zprostředkování práce specializované na pozice v oblasti techniky (strojírenství,
stavebnictví, elektrotechnika / elektronika, IT).

„Máme ty nejzajímavější profesní příležitosti
pro Vaši kariéru!“

Renomovaná společnost v oblasti zprostředkování práce se specializací na pozice ve finančním řízení controllingu, ekonomice, účetnictví, daních a auditu.

   IMPRESSUM

Právní informace

Všechna práva vyhrazena. Stahování, tisk a ukládání souborů těchto webových stránek je dovoleno jen k ryze soukromému použití.

Jakékoliv využití přesahující tento rozsah, zejména vytvoření odkazu resp. rámce na tyto stránky nebo některou jejich část, podléhá předchozímu písemnému souhlasu společnosti SCHULMEISTER Management Consulting GmbH & Co KG.

Veškerý obsah webových stránek a jejich části byly zpracovány a jsou sledovány s maximální péčí. Veškeré záruky ohledně odkazů k jiným webovým stránkám a ohledně správnosti a aktuálnosti obsažených údajů a případné záruky za ztrátu dat nebo jiné technické problémy, které mohou vzniknout při sledování nebo stahování dat těchto webových stránek, jsou vyloučeny.

Majitel média
SCHULMEISTER Management Consulting GmbH & Co KG
Wächtergasse 1/Top 102
1010 Wien

Tel.: + 43 1 587 35 03
Fax: + 43 1 587 35 03 - 19
E-Mail: office@schulmeister-consulting.com
URL: www.schulmeister-consulting.com

Číslo zápisu v obchodním rejstříku FN 357451p
Příslušný soud Handelsgericht Wien
Daňové identifikační číslo: ATU 66172633

SCHULMEISTER Management Consulting GmbH & Co KG
Wächtergasse 1/Top 102
1010 Wien

Tel.: + 43 1 587 35 03
Fax: + 43 1 587 35 03 - 19
E-Mail: office@schulmeister-consulting.com
URL: www.schulmeister-consulting.com

Číslo zápisu v obchodním rejstříku FN 357451p
Příslušný soud Handelsgericht Wien
Daňové identifikační číslo: ATU 66172633

      KONTAKT


SCHULMEISTER Management ConsultingWächtergasse 1/Top 102 1010 Wien

Tel.: + 43 1 587 35 03


Schubertstraße 4, 3. Patro, A-4020 Linz, Austria

Tel.: +43 732 89 00 84


Nádražní 344/23 CZ, 15000 Praha 5

Tel.: +420 732 447 967