Partneři

Naši partneři

Komora certifikovaných účetních
ACCA
Controller Institut

Komora certifikovaných účetních

Schulmeister Management Consulting Praha uzavřel s Komorou certifikovaných účetních Memorandum o spolupráci. K základním úkolům Komory patří přispět k rozvoji a zkvalitnění účetní profese v ČR a poskytovat servis svým členům. Schulmeister se aktivně podílí na práci v Komoře a jejím členům nabízí kariérní poradenství i konkrétní pracovní příležitosti.

Komora byla založena v roce 1999 jako samostatná organizační složka Svazu účetních na principu samosprávné profesní organizace. V loňském roce pak získala právní subjektivitu, což vytvořilo předpoklady pro její další rozvoj. Komora původně sdružovala pouze odborníky, kteří obdrželi certifikát v rámci systému certifikace Svazu účetních, letošní sněm Komory pak přijal přelomové rozhodnutí, které otevírá členství i absolventům jiných certifikačních programů.

ACCA

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, Asociace certifikovaných účetních) patří mezi největší a nejrychleji se rozvíjející mezinárodní profesní organizace v oboru účetnictví. Je uznávána ve 170 zemích a v současné době má více než 500 000 členů a studentů.

Účelem kvalifikace ACCA je poskytnout jejím absolventům účetní a finanční znalosti a dovednosti a také profesní hodnoty, které jim umožní stát se uznávanými finančními odborníky a vybudovat si úspěšnou kariéru v jakémkoliv odvětví, v poradenství, ve veřejné instituci či v soukromém sektoru.

www.accaglobal.com

Controller Institut

Controller Institut založený v Rakousku má již více než 30 let dominantní postavení na trhu vzdělávání v oblasti podnikové ekonomie a rozvoje řídících pracovníků ve společnostech, v neziskových organizacích i veřejné správě. Hlavními tématy jsou controlling, účetnictví, corporate finance i strategie a řízení lidí. Více než 3 000 účastníků navštěvuje ročně jejich postgraduální programy, kurzy, semináře, konference a školení.